Facebook    
 
 
   
 

O NAMA / ABOUT US

 

ALMIK doo Beograd je osnovan 2002. godine kao preduzeće u 100% privatnom vlasništvu. Od samog osnivanja, pretežna aktivnost firme je u industriji osvetljenja. Dizajniramo, proizvodimo i isporučujemo svetiljke i opremu, pre svega, za spoljno osvetljenje, kao i opremu, delove i konstrukcije vezane za osvetljenje. Najveći deo proizvoda je namenjen za spoljašnju ugradnju. Proizvodi su izloženi vremenskim uticajima i često lako dostupni, pa se posebna pažnja obraća na sigurnost, površinsku obradu i površinsku zaštitu. Dizajn, korišćeni materijali i obrada je u skladu sa važećim međunarodnim standardima. Većina naših proizvoda je izrađena prema posebnim zahtevima kupaca. Dizajn i detalje proizvoda razvijamo samostalno na osnovu opisa ili osnovnog dizajna koji dobijamo od kupca i zatim vršimo prilagođavanje tehničkim standardima struke, postižući vrhunski dizajn, kvalitet i funkcionalnost. Uz naše proizvode izdajemo sertifikate proizvođača ugrađenog materijala, obavljenih usluga obrade i zaštite, statičke proračune za konstrukcije i CE znak o usklađenosti sa važećim standardima. Naši proizvodi su isporučeni i ugađeni širom Srbije ali i u Crnoj Gori, Bosni i Hercgovini, Makedoniji, Mađarskoj, Rumuniji, Rusiji, Velikoj Britaniji…


About Us

ALMIK doo Belgrade was founded in 2002 as a company in 100% private ownership. Since its inception, the company's predominant activity has been in the lighting industry. We design, manufacture and supply lighting fittings and equipment, primarily for outdoor lighting, as well as equipment, parts and structures related to lighting. Most of the products are intended for outdoor installation. The products are exposed to the weather and are often easily accessible, so special attention is paid to safety, surface treatment and surface protection. The design, materials used and workmanship are in accordance with applicable international standards. Most of our products are made according to special customer requirements. We develop product design and details independently based on the description or basic design we receive from the customer and then adapt to the technical standards of the profession, achieving superior design, quality and functionality. In addition to our products, we issue certificates of manufacturers of installed materials, performed processing and protection services, static calculations for structures and the CE mark of compliance with applicable standards. Our products are delivered and installed throughout Serbia, but also in Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Hungary, Romania, Russia, Great Britain…

 


Facebook
 
Instagram
 
Linkedin